Serdecznie zapraszamy na bezpłatne porady  w ramach - akcji STOP PRZEMOCY- tygodnia pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc.

 

W dniu 24 października br. w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pn. „Dzieciństwo bez przemocy”.

Wkrótce ruszy nabór do projektu Małopolska Niania 2.0! Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 do wzięcia udziału w projekcie.
 
Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
      

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z TURNUSÓW ODCIĄŻENIOWYCH proponowanych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych w 2018 roku”.