GOPS w Krzeszowicach uprzejmie informuje o pozyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 18 480 zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), które wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w dwóch formach:  7-dniowego całodobowego pobytu  osoby niepełnosprawnej w wybranym przez osobę/rodzinę  Ośrodku (dla 3 osób) lub w formie opieki w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez 7 kolejnych dni w wymiarze 8 godzin dziennie (dla  5 osób).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie więcej szczegółowych informacji mogą uzyskać w  pod numerem telefonu  12 258 30 80.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z gminy Krzeszowice, w wieku 5-18 lat, do udziału w konkursie literacko – plastycznym z okazji Dnia Dziecka.

Młodszych uczestników, w wieku 5-13 lat zapraszamy do stworzenia pracy plastycznej, na jeden z trzech wybranych tematów: „Wymarzony dzień z moja rodziną”. „Mój codzienny bohater”, „Warto pomagać”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Wyboru najciekawszych prac dokonamy w dwóch kategoriach wiekowych: 5-8 i 9-13 lat.

Środowiskowy Dom w Woli Filipowskiej zaprasza wszystkich na wiosenny kiermasz. 

Zmiany w organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie, zdecydowałam o ograniczeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w GOPS Krzeszowice, w dniach od 16 marca 2020 r. do odwołania. Zwracam się do Państwa z prośbą, aby w najbliższych dniach kontaktować się z Ośrodkiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy tutejszej jednostki.Wprowadzamy ograniczenie w poruszaniu się po budynku GOPS .W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki mieszkańcy będą obsługiwani po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Ośrodka. Przy wejściu do budynku GOPS umieszczona zostanie Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić dokumenty w formie papierowej. Proszę o podanie w dokumencie adresu korespondencyjnego lub e-mailowego, na który prześlemy potwierdzenie złożenia dokumentów.

Z poważaniem,

Dyrektor GOPS

 Aneta Solarz

 

                                   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje o możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne ze środków PFRON : Małopolski Oddział PFRON rozpoczął realizację programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Więcej szczegółów: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-w-malopolsce/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cda84725e88693a6fdeb15a0404e90cf

Podkategorie