Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa zaprasza wszystkich Małopolan do włączenia się w obchody " Małopolskich Dni Rodziny" 

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

Zapraszamy do udziału w projekcie pn "Zmiana na PLUS"

Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Fundacją Eco-Textil w dniu 13.11.2017 r.

Podkategorie