Przypominamy, iż członkowie rodzin wielodzietnych, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) najpóźniej w dniu 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty także w formie elektronicznej (aplikacja na smartfonie). W takim przypadku, jeżeli wniosek o przyznanie Karty w tej dodatkowej formie zostanie złożony do dnia 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata.

 

 

  

 

 

 

 

GOPS Krzeszowice zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, skierowanej do osób z niepełnosprawnością, ich rodziców oraz opiekunów. Zebrane informacje posłużą do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie podejmowanych działań oraz planowanych inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych. Liczymy na Państwa pomoc w dotarciu z ankietą do osób wymagających wsparcia.  Ankiety w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim, GOPS, CKIS, Bibliotece  oraz placówkach służby zdrowia na terenie gminy.

Link do ankiety: https://forms.gle/7afZLx3zaLskzzPm7

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przypomina o terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.
Wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. mają gwarancję, że rodzice otrzymają wyrównanie przysługujących świadczeń od lipca br. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od momentu złożenia wniosku. W wielu wnioskach składanych drogą elektroniczną rodzice ubiegają się najczęściej o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, czyli na to, na które do czerwca 2019 roku nie otrzymywali świadczenia. Na pozostałe dziecko/dzieci , które już miały ustalone prawo do świadczenia 500+, świadczenia przysługują jedynie do 30 września 2019 roku – w takim wypadku, aby zachować kontynuacje wypłaty świadczenia wniosek o ustalenie prawa należy złożyć nie później niż do 31 października. Zachęcamy rodziców pobierających świadczenie wychowawcze, by sprawdzić okresy na jakie mają przyznane świadczenia na swoje dzieci.

Podkategorie