Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie uruchomiła dodatkowe numery telefonu, pod którymi można uzyskać informacje dot. koronawirusa: 12 254 94 34, 12 254 94 37. Numery te są czynne od 8.00 do 20.00 w dni robocze. W pozostałych godzinach oraz soboty i niedziele, jak dotychczas, czynne są telefony wskazane na stronie internetowej WSSE w Krakowie, tj. 12 254 94 16 oraz telefon alarmowy 667 881 188.

Pozostałe numery informacyjne są dostępne na stronie WSSE w Krakowie: https://wsse.krakow.pl/page/

W związku z obecną kryzysową sytuacją spowodowaną zagrożeniem koronawirusem COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Krzeszowice o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego w tym trudnym czasie.

Dyżur telefoniczny 

Ewa Siatka - psycholog tel. 509 233 534

od poniedziałku do piątku w godzinach 1500  do 1800

Szanowni Państwo

W związku z zaistniała sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się korona wirusa, wywołującego chorobę Covid – 19, a także zaleceniami służb sanitarnych i administracyjnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach  zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w tut. ośrodku do spraw pilnych, wymagających osobistego załatwienia.

W sprawach ważnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego – dane kontaktowe urzędu dostępne poniżej oraz na stronie internetowej.

Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych oraz śledzenia bieżących informacji w mediach krajowych i lokalnych.

SEKRETARIAT 12 258 30 80

POMOC SPOŁECZNA 12 258 30 83/87

ŚWIADCZENIA RODZINNE 12 258 3092/93

KSIĘGOWOŚĆ 12 258 30 88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pragnie poinformować, że Gmina Krzeszowice pozyskała środki finansowe w wysokości 134 167 zł na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.

 

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ważne: usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.

Co szczególnie istotne: korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w sprawie ustalenia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

ZARZĄDZENIE NR 11/2019

Podkategorie