Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że dnia 16.05.2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Inne zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r. to m.in.:
- rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,
- świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać z wyrównaniem na nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3-miesięcy od dnia narodzin dziecka,
- przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku, z czym wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Termin składania wniosków elektronicznych - od 1 lipca 2019 r. 
Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych) - od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:
• PUE ZUS,Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

 

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością ruchową do skorzystania z możliwości wypożyczenia rowerów trzykołowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Rowery zostały przekazane przez Fundacje Eco-Textil Od Was dla Was,  szczegółowy regulamin wypożyczania dostępny poniżej. Osoby zainteresowane wypożyczeniem zapraszamy do kontaktu z GOPS, tel. 12 258 30 80.

Regulamin wypożyczania rowerów

 

Projekt socjalny skierowany jest do dzieci i ich rodziców objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. W ramach projektu odbędą się warsztaty psychoedukacyjne pod nazwą „Akademia rodziny” , będą one prowadzone  przez psychologa i pracowników GOPS w Krzeszowicach.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach, gdzie będą realizowane warsztaty.

Wdrażanie zainicjowanych działań zaplanowano na okres od lutego do marca 2019r.

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem w roku ubiegłym, również w tym roku kontynuujemy spotkania Grupy Wsparcia, nie ma zapisów, wystarczy przyjść

Zapraszamy na cykl 7 bezpłatnych spotkań warsztatowych "ABC wychowania- jak wychować dziecko"

Podkategorie