Szanowni Państwo

W związku z zaistniała sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się korona wirusa, wywołującego chorobę Covid – 19, a także zaleceniami służb sanitarnych i administracyjnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach  zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w tut. ośrodku do spraw pilnych, wymagających osobistego załatwienia.

W sprawach ważnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego – dane kontaktowe urzędu dostępne poniżej oraz na stronie internetowej.

Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych oraz śledzenia bieżących informacji w mediach krajowych i lokalnych.

SEKRETARIAT 12 258 30 80

POMOC SPOŁECZNA 12 258 30 83/87

ŚWIADCZENIA RODZINNE 12 258 3092/93

KSIĘGOWOŚĆ 12 258 30 88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pragnie poinformować, że Gmina Krzeszowice pozyskała środki finansowe w wysokości 134 167 zł na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.

 

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ważne: usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.

Co szczególnie istotne: korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w sprawie ustalenia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

ZARZĄDZENIE NR 11/2019

 Przypominamy, iż członkowie rodzin wielodzietnych, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) najpóźniej w dniu 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty także w formie elektronicznej (aplikacja na smartfonie). W takim przypadku, jeżeli wniosek o przyznanie Karty w tej dodatkowej formie zostanie złożony do dnia 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata.

 

 

  

 

Podkategorie