Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Karty Dużej RodzinyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przyjmuje wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest realizowana w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia - jeżeli dziecko kontynuuje naukę szkolną. Do programu mogą przystąpić także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależnie od dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego kraju.INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO
PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

KARTA DUŻEJ RODZINY
rodzina.gov.pl
W związku z wejściem w życie Uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych informujemy, że realizacją programu na terenie Gminy Krzeszowice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Szczegółowe warunki realizacji w/w programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku.
Od czerwca 2014r. istnieje możliwość korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień na podstawie posiadania Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona rodzinom z co najmniej trójka dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki, jednak maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne z tych rodzin otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny maja możliwość korzystania z katalogu oferty kulinarnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju m. in.:
- 25% zniżki w pierwszej i drugiej klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każdego członka rodziny, przy jednoczesnym przejeździe minimum 3 uprawnionych osób;
- 30% zniżki na zakup indywidualnych biletów wstępu (normalnych i ulgowych) umożliwiających zwiedzanie trasy turystycznej w języku polskim w Kopalni Soli w Wieliczce;
- bezpłatny wtęp na wystawy w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie;
- 5% zniżki na cały asortyment na zakup w sklepie "Alma"
oraz wiele innych.
Wykaz wszystkich dostępnych uprawnień i zniżek dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej: https//rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia. Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43 w godzinach urzędowania tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.00,
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,
piątek 7.30 - 14.00

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, aktu urodzenia.Karta Dużej Rodziny - Zestawienie za rok 2015  -   Skierowanie do BIP Karty Dużej rodziny
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych.
Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w programie?

W ramach programu Karta Dużej Rodziny firmy i instytucje maja prawo do posługiwania się logo: Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

-Udział w programie to większa rozpoznawalność i zainteresowanie ofertą firmy lub instytucji,
- Karta Dużej Rodziny pomoże zbudować długotrwałe relacje z klientami
-Współtworzenie pozytywnego wizerunku wielodzietności,
-Uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Jak przystąpić do programu?


1. Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym
2. Pobierz formularz ze strony rodzina.gov.pl
3. Wypełnij go i wyślij na urzad@malopolska.uw.gov.pl
4. Po weryfikacji formularza uzgodnimy z Twoją firmą szczegółowe warunki współpracy
5. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisze z Twoja firmą umowę o współpracy
6. Twoja firma zostanie wpisana do bazy firm i instytucji, bieżąco aktualizowanej na stronie www.rodzina.gov.pl

Zawieranie umów z podmiotami będzie możliwe po podpisaniu porozumienia pomiędzy wojewodą a ministrem pracy i polityki społecznej.

Dołącz do Karty Duże Rodziny już dziś!

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerami telefonu: 12 39 21 179, 12 39 21 580.


Aktualności