Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Punkt Informacji, Wparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

     Na terenie Gminy Krzeszowice działa Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43, tel. 12/258 30 86 lub 724 068 540.

     Z porad Punktu może skorzystać każda osoba doświadczająca przemocy, jak i osoby będące świadkami przemocy w rodzinie. W ramach Punktu można bezpłatnie skorzystać z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego oraz prawnego.
W ramach funkcjonowania Punktu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie ( co drugi czwartek o godzinie 1615).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.
Serdecznie zapraszamy!

Dyżury w Punkcie pełnione są w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43, 32-065 Krzeszowice, w następujące dni tygodnia i godziny:

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek: 12:00 - 14:00   psycholog
                         15:00-17:00     pracownik socjalny, prawnik

Czwartek : 7:30 - 10:00 - pracownik socjalny, prawnik
                   13:30 - 16:00 - psycholog

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Numer telefonu, pod którym można się skontaktować z pracownikami socjalnymi lub specjalistą pracy z rodziną, to 724 068 540.


Aktualności