Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Ważne akty prawne - do pobrania

Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 27.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PLIK PDF. 2,07MB)

Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach (PLIK PDF.652KB)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (PLIK PDF. 49,1KB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (PLIK PDF. 32,2KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PLIK PDF. 31,8KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (PLIK PDF. 34,0KB)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodzin w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (PLIK PDF. 33,2KB)

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Krzeszowice
na lata 2018-2021
(PLIK PDF. 1,22MB)


Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Aktualności