Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Ogłoszenia

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT:


PSYCHOLOG (PLIK PDF.542KB)

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - PSYCHOLOG (PLIK PDF. 457KB)DORADCA ZAWODOWY (PLIK PDF. 795KB)

PROTOKÓŁ Z WYBORY WYKONAWCY - DORADCA ZAWODOWY (PLIK PDF.63KB)PRZYGOTOWANIE I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE(PLIK PDF.973KB)

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY (PLIK PDF.472KB)PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE GORĄCYCH DWUDANIOWYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ Z TERENU GMINY KRZESZOWICE

ZAPYTANIE OFERTOWE (PLIK PDF. 1,12MB)

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY (PLIK PDF. 0,57MB)PRZYGOTOWANIE I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE (PLIK PDF. 924KB)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PLIK PDF. 28KB)

Zaproszenie do składnia ofert w zakresie: Przeprowadzenia Indywidualnej Diagnozy Potrzeb - Doradca zawodowy (PLIK PDF. 717KB)


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - DORADCA ZAWODOWY (PLIK PDF.293KB)


Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb - Psycholog (PLIK PDF. 715KB)


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - PSYCHOLOG (PLIK ODF. 182KB)
ZAPYTANIA OFERTOWE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zaprasza do złożenia ofert na: Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych przez okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. osobom, o których mowa w art. 48b ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE (PLIK PDF. 879KB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie i wydanie gorących posiłków jednodaniowych przez okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (PLIK PDF.159KB)

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zaprasza do złożenia ofert na: Przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 48b ust.3 ustawy o pomocy społecznej ze szkół z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE (PLIK PDF. 0,99MB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży przez okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (PLIK PDF.164KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zaprasza do złożenia ofert na: Przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE (PLIK PDF. 1,56MB)ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PLIK PDF. 2,05MB)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zaprasza do złożenia ofert na: Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych przez okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. osobom, o których mowa w art. 48 ustawy o pomocy społecznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE (PLIK PDF. 1,30MB)


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PLIK PDF. 1,01MB)
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ZLECENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: "WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ, POPRZEZ PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I MŁODZIEŻY, NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE, W OKRESIE OD DNIA 15  CZERWCA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. "   ZARZĄDZENIE NR 9/2015 Dyrektora GOPS z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert (PLIK PDF. 1,57 MB)
Ogłoszenie konkursu (PLIK PDF. 1,79 MB)


Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 3,07MB)


Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 3,25 MB)Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 15 maja 2015 r. (PLIK PDF. 3,01MB)


1. Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 2,79MB)

2. Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 1,76MB)


3. Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 1,40MB)

4. Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 238KB)

5. Załącznik nr 5 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 243 KB)


6. Załącznik nr 6 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 621KB)


7. Załącznik nr 7 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 645KB)
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ZLECENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ


Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży, na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (PLIK PDF. 352KB),


Zrządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej pt. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży, na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.", trybu oraz kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert na realizacje zadania. (PLIK PDF. 441KB);


1. Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 2 lutego 2015 r. (PLIK PDF. 552KB),

2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia (PLIK PDF. 3,05MB),

3.Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 3,06MB); 

4. Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 1,72MB);

5. Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 1,39MB);

6. Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 244KB);

7. Załącznik nr 5 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 250KB);

8. Załącznik nr 6 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 435KB);

9. Załącznik nr 7 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej (PLIK PDF. 252KB);

10. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 02.02.2015 r. (PLIK PDF. 220KB);

 

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej pt. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży, na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 32 grudnia 2015 r. " (PLIK PDF. 627 KB);


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH OGŁASZA OTWARTE KONKURY OFERT ZLECENIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH


Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 60 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. na terenie Gminy Krzeszowice (PLIK PDF. 28,9KB);

1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach (PLIK PDF. 65,9KB);
2. Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PLIK PDF. 75,2KB);

3.Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PLIK PDF. 60,3KB);
4. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach (PLIK PDF. 3,2 KB);
5. Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PLIK PDF. 60,8KB);
6. Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PLIK PDF. 32,7KB);
7. Załącznik nr 5 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PLIK PDF. 31,9KB);
8. Załącznik nr 6 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PLIK PDF. 27,7KB);
9. Załącznik nr 7 do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PLIK PDF. 32,8KB);WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT "PROWADZENIE I ZAPEWNIENIE MIEJSC W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO DLA 60 DZIECI, MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE" (PLIK PDF. 516,43KB)Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice (PLIK PDF. 26,4KB);

1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 z dnia 25 listopada 2014r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach (PLIK PDF. 63,9KB);
2. Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (PLIK PDF. 86,9KB);
3. Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (PLIK PDF. 65,0KB);
4. Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (PLIK PDF. 63,2KB);
5. Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (PLIK PDF. 32,4KB);
6. Załącznik nr 5 do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (PLIK PDF. 24,8KB);
7. Załącznik nr 6 do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (PLIK PDF. 28,0KB);
8. Załącznik nr 7 do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (PLIK PDF. 24,8KB);WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT "PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA 32 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE" B(PLIK PDF. 469,6KB)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na:

Usługę cateringową na żywienie dzieci w szkołach na terenie gminy Krzeszowice- w ilości 80 posiłków dziennie.

ZAPYTANIE OFERTOWE (PLIK PDF. 4,84MB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę cateringową na żywienie dzieci w szkołach na terenie gminy Krzeszowice w - ilości 80 posiłków dziennie (PLIK PDF. 242KB)Informacja dotycząca płatnych staży dla osób niepełnosprawnych (PLIK PDF. 43,0KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach prowadzi projekt, skierowany do osób niepełnosprawnych pn.: "Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III". Na prośbę Ośrodka została zamieszczona Oferta Projektu, którą można zobaczyć TUTAJ

Aktualności