Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Konkurs - prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego w 2013 roku (ZAKOŃCZONY)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza otwarty konkurs w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez "Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 60 dzieci mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku na terenie Gminy Krzeszowice"

OGŁOSZENIE o konkursie
ZARZĄDZENIE Nr 24/2012
Całość dokumentacji można pobrać poniżej:
1. Załącznik nr 1 - wzór umowy
2. Załącznik nr 2 - wzór oferty
3. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o kwalifikowalności
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie
6. Załącznik nr 6 - ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej
7. Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia członka komisji

Aktualności