Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Konkurs - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w 2013 roku (ZAKOŃCZONO)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
"Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice"
w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku


Całość dokumentacji:
  1. Ogłoszenie na "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice"
  2. Zarządzenie nr 23/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
  3. Szczegółowe warunki zamówienia
  4. Załącznik nr 1 - wzór umowy
  5. Załącznik nr 2 - wzór oferty
  6. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania
  7. Załącznik nr 4 - oświadczenie o kwalifikowalności
  8. Załącznik nr 5 - oświadczenie
  9. Załącznik nr 6 - ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej
  10. Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia członka komisji

Aktualności