Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Konkurs - placówki wsparcia dziennego dla dzieci

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach   
32-065 Krzeszowice, ul. Kościuszki 43
tel. 12-258-30-80, faks (12) 258 30 81
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez:
 
„Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 60 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od  dnia 15 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku na terenie Gminy Krzeszowice”

 


ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ

Aktualności