Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Konkurs - wykonanie zadania Publicznego SDŚ (ZAKOŃCZONO)

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach   
32 - 065 Krzeszowice
ul. Kościuszki 43
tel. (12) 258 30 80
faks (12) 258 30 81
ogłasza

otwarty konkurs ofert na:
wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi”
-    okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Aktualności