Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Przetargi

W poniższych zakładkach na bieżąco są prezentowane ogłoszenia o realizowanych konkursach i przetargach przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

PRZETARGI W ROKU 2017


Krzeszowice: Usługi szkoleniowe dla Uczestników Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. "Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego : 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe dla OPS/PCPR. Przetarg nr 4/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PILK PDF. 686KB)PRZETARGI W ROKU  2016ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY 4/16 - USŁUGI SZKOLENIOWE (PLIK PDF. 299KB)ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT  Przetarg nieograniczony nr 4/16 - USŁUGI SZKOLENIOWE (PLIK PDF. 344KB)


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 3/16 -  USŁUGI SZKOLENIOWE (PLIK PDF. 153KB)
Krzeszowice: Przetarg nieograniczony nr 3/16 na: Usługi szkoleniowe dla Uczestników Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. " Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziale 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe dla OPS/PCPR


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (PLIK PDF. 3,62MB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PLIK PDF. 5,70MB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PLIK PDF. 347KB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PLIK PDF. 3,49MB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PLIK PDF. 1,00MB)Krzeszowice: Przetarg nieograniczony nr 4/16 na: Usługi szkoleniowe dla Uczestników Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. " Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziale 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe dla OPS/PCPR


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (PLIK PDF. 2,29MB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PLIK PDF. 6,16MB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PLIK PDF. 354KB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PLIK PDF. 2,66MB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PLIK PDF. 1,08MB)ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 1/16 - USŁUGA SZKOLENIOWA (PLIK PDF.150KB)ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 2/16 - USŁUGA SZKOLENIOWA (PLIK PDF. 305KB)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - USŁUGA SZKOLENIOWA (PLIK PDF.114KB)


Krzeszowice: Usługi szkoleniowe dla Uczestników Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. " Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziale 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe dla OPS/PCPR, Przetarg nieograniczony nr 1/16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (PLIK PDF. 3,64MB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PLIK PDF. 5,75MB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PLIK PDF. 377KB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PLIK PDF. 3,92MB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PLIK PDF. 1,01MB)Krzeszowice: Usługi szkoleniowe dla Uczestników Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. " Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziale 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe dla OPS/PCPR, Przetarg nieograniczony nr 2/16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI (PLIK PDF. 2,34MB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PLIK PDF. 6,35MB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PLIK PDF. 377KB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PLIK PDF. 2,81MB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PLIK PDF. 1,08MB)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI CATERNIGOWEJ NA ŻYWIENIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015R. DO 31 GRUDNIA 2015R. - W ILOŚCI 14.300 OBIADÓW DWUDANIOWYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PLIK PDF. 70,9KB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PLIK PDF. 116KB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PLIK PDF. 31,5KB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PLIK PDF. 28,9KB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PLIK PDF. 45,6KB)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PLIK PDF. 31,0KB)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PLIK PDF. 27,5KB)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PLIK PDF. 50,2KB)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PLIK PDF. 23,4KB)

 Poniżej znajduje się zawiadomienie w formacie PDF o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Usługa cateringowa na żywienie dzieci w szkołach na terenie gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PLIK PDF. 337KB)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI (PLIK PDF. 1,1MB)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI NA PRZYGOTOWANIE I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R OSOBOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI (PLIK PDF. 66,1KB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PLIK PDF. 114KB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PLIK PDF. 31,5KB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PLIK PDF. 28,9KB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PLIK PDF. 45,5KB)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PLIK PDF. 30,4KB)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PLIK PDF. 27,5KB)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PLIK PDF. 32,5KB)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PLIK PDF. 23,4KB)

Poniżej znajduje się zawiadomienie w formacie PDF o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków jednodaniowych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku osobom, o których mowa w art. 48 ustawy o pomocy społecznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PLIK PDF. 287KB)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- USŁUGI (PLIK PDF. 1,01MB)PRZETARG 2014


Przetarg - usługi szkoleniowe dla uczestników projektu GOPS


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PLIK PDF. 386 KB)
Ogłoszenie na usługi szkoleniowe dla Uczestników projektu GOPS (PLIK PDF. 5,15MB);


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PLIK PDF. 9,22MB);


Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa (PLIK PDF. 98,1KB);


Załącznik nr 2 i 5 do SIWZ (PLIK PDF. 74,6KB);


Załącznik nr  3 do SIWZ (PLIK PDF. 90,4KB);


Załącznik nr 4 do SIWZ (PLIK PDF. 84,8KB);


Załącznik nr 6 do SIWZ (PLIK PDF. 90,5KB);


Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie (PLIK PDF. 23,4KB);

Aktualności