Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Co to jest ePUAP?

     Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
  • Obywatelami, a administracją;
  • Przedsiębiorcami, a administracją;
  • Instytucjami administracji publicznej.

ePUAP dla Obywateli

     Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystając z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.


ePUAP dla podmiotów publicznych

     Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez Internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej.
    Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwia instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.


Powyższy tekst publikowany jest na stronie http://epuap.gov.pl/.
Pomoc w korzystaniu z platformy można odnaleźć na stronie ePUAP.


ELEKTRONICZNA SKRYTKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: /GOPS_Krzeszowice/skrytka

Aktualności