Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Akty prawne Usług Opiekuńczych

Akty prawne obowiązujące w Sekcji Usług Opiekuńczych

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.1058);
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami);
  3. Uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XII/95/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z późniejszymi zmianami;
  4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.163 z późniejszymi zmianami);
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie wywiadu rodzinnego i środowiskowego (Dz.U. z 2012 roku, Nr 118, poz.712);
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.23).

Aktualności