Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

     Rodzina jest podstawowym elementem struktury społecznej. Jest niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, poglądy, styl życia, system norm i wartości.
     Zadaniem pomocy społecznej jest tworzenie warunków zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania oraz rozwiązywania problemów społecznych. Wyrazem dążenia do tego jest między innymi "Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata 2013 - 2015" oraz "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017".

Aktualności